Bezpečnostní značení

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Safety marking)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis. [1]

Bezpečnostní značení podporuje bezpečný a plynulý provoz uvnitř budov, skladů, průmyslových hal aj.[2]


Reference


Bezpečnostní značení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety marking Sicherheitsbezeichnung (e) Marquage de sécurité (f)