Bezpečný výrobek

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Safety product)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jeho užití představuje pouze minimální nebezpečí, které lze považovat za přijatelné při užívání výrobku vzhledem k odpovídající vysoké úrovni ochrany oprávněného zájmu. Za bezpečný se považuje výrobek splňující požadavky příslušného technického předpisu, nebo pokud pro něj technický předpis neexistuje, buď splňující požadavky norem, anebo odpovídající stavu vědeckých a technických poznatků, známých v době jeho uvedení na trh. Zdroj: Zák. č. 22/1997 Sb.
  2. Výrobek, který při používání v běžných anebo předvídatelných podmínkách po dobu stanovenou výrobcem (nebo dobu obvyklou použitelnosti) nepředstavuje pro uživatele nebezpečí, tzn. není zdrojem poškození zdraví anebo jiných hodnot, resp. riziko je pouze minimální. Zdroj: Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava)


Bezpečný výrobek - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety product Gefahrloses Produkt (n) Produit de sécurité (m)