Scénář

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Scenario)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Scénář realizace nebezpečí (uplatnění zdroje rizika) je předem určený sled událostí [Event Sequence], které ve svém důsledku vedou ke škodám, nežádoucím následkům na základě aktivace, resp. iniciace škodlivého potenciálu nebezpečí (zdroje rizika). Pro potřeby zákona o prevenci havárií se mluví o scénářích rozvoje havárie (podrobněji Viz Analýzy rizika – metody ETA). Scénář havárie je každá posloupnost událostí, která vede k určitému typu havárie a popisuje její průběh. Iniciační událost je rozvíjena dalšími mezilehlými událostmi až do koncového bodu scénáře. Zdroj rizika ve stavu odpovídajícímu koncovému bodu scénáře působí na své okolí určitými fyzikálními účinky (projevy), kterým odpovídají určité následky (dopady). Rozvíjející události scénáře, které ve scénáři předcházejí vzniku nehody, jsou selháním nebo úspěchy preventivních opatření. Rozvíjející události scénáře, které následují po vzniku nehody, jsou selháním nebo úspěchy následných opatření. Věrohodnost scénářů je založena na inženýrském úsudku a na vyhodnocení nehod v minulosti. Zákon o prevenci závažných havárií rozumí scénářem variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to jednak spontánně probíhajících, a jednak událostí probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh havárie. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Scénář - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Scenario Szenarium Scénario (m)