Schodnice

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Schodnice je šikmý nosník, podporující schodišťové rameno nebo schodišťové stupně.

Reference

ČSN P ISO 6707-1 (730000). Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.