Sdělovač

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Zařízení pro zprostředkování sledování dějů pomocí kódovaných informací. Sdělovače mohou být optické - vizuální, akustické nebo taktilní (dotykové).
 2. Zařízení, která informují pracovníka o průběhu výroby, chodu stroje nebo o sledovaných parametrech. [1]
 3. Zařízení pro sdělování informace, která je podle způsobu sdělování buď vizuální, akustická nabo taktilní (dotyková).[2]

Reference

 1. Slovník vybryných výrazů vztahující se k hodnocení rizika podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000
 2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.

POZNÁMKA

 1. Sdělovače lze rozlišovat jako:
  • digitální, informace je zobrazena číselným kódem;
  • alfanumerický, informace je zobrazena jako kombinace číslic a písmen;
  • analogový, informace je zobrazena jako funkce délky, úhlu a jiných rozměrů (např. času).
 2. Podle HP sv. 36/1976, Směrnice č. 40 - dělí se na:
 • sdělovače zrakové - např. signální světla, měřicí přístroje se stupnicemi, měřící přístroje registrační, návěstní svítidla apod.
 • sdělovače sluchové - např. zvonky, bzučáky, sirény apod.


Sdělovač - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Display Indikator (r) Cadran de control (m)