Sezónní pracovníci

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Sezónní pracovníci jsou pracovníci, kteří vykonávají sezónní práce.

Podle § 3b, odst. 3), zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je za sezónní práci považována práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.[1]

Obdobnou definici lze dohledat v čl. 1, písm. c), nařízení Rady (ES) č. 1408/71, kde je uvedeno, že se sezónním pracovníkem rozumí každá zaměstnaná osoba, která odchází na území jiného státu, než je stát, ve kterém má bydliště, za prací sezónní povahy pro podnik nebo zaměstnavatele uvedeného státu na období, která v žádném případě nesmí přesáhnout osm měsíců, a která zůstává na území uvedeného státu po dobu své práce; za práci sezónní povahy se považuje práce, která je závislá na střídání ročních období a automaticky se každým rokem opakuje.[2]

Reference

  1. ČESKO. ČESKÁ NÁRODNÍ RADA. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Sbírka zákonů Česká republika. 1990, částka 92.
  2. Nařízení Rady (ES) č. 1408/71, ze dne 14. června 1971, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.Sezónní pracovníci - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Seasonal workers Saisonarbeiter Travailleurs saisonniers