Bezpečnost technických zařízení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Stav technických zařízení, který poskytuje vysokou míru jistoty, že při dodržení požadavků na jejich funkčnost a obsluhu a bez působení nepředpovídatelných vnějších rušivých vlivů nedojde k poruše zařízení, resp. k vzniku situace, při které by mohli být ohroženy osoby nebo hospodářšké hodnoty. Požadavky bezpečnosti technických zařízení jsou určené na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky, které jsou využívány při projektování, konstrukci, výrobě, umístění a provozu takovýchto zařízení. Subsystém bezpečnosti technických zařízení (objektů a technologií) tvoří v systému bezpečnosti práce rozsahem nejvýznamnější část. Její význam se rozšiřuje neustálým technickým vývojem.


Bezpečnost technických zařízení - (Diskuse k heslu)
Německy:
Sicherheit der technischen Einrichtungen (e)