Bezpečnostní vzdálenost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Sicherheitsabstand)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezpečnostní vzdálenost podle vyhlášky č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin,[1] je nejmenší dovolená vzdálenost mezi místem nebo objektem (stavbou), v němž (v níž) se vyrábějí, zpracovávají nebo skladují výbušniny, nebo hranicí místa manipulace s výbušninami a ohroženým objektem.[2]

Neoficiálně řečeno, má funkci vzdálenosti, ve které by ohrožený objekt neměl být nepřiměřeně ohrožen výbuchem ohrožujícího objektu.

Reference

  1. ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin. Sbírka zákonů Česká republika. 1995, částka 23. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-99.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016 [2022-02-11]. 87 s. Dostupný z: http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf.Bezpečnostní vzdálenost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Distance Sicherheitsabstand Distance de sécurité