Bezpečnostní zařízení

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Sicherheitseinrichtung (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Zařízení, které vylučuje nebo snižuje nebezpečí vyskytnou-li se rizikové podmínky. [1]
  2. Zařízení (jiné než ochranný kryt), které odstraňuje nebo snižuje nebezpečnost samo o sobě nebo ve spojení s ochranným krytem.[2]
  3. Technické prostředky a zařízení, jejichž účelem je odstranit nebo snížit riziko související s provozem strojů anebo jiných technických zařízení a tím chránit zdraví a život člověka anebo samotné zařízení před poškozením či okolí před hmotnou škodou nebo kontaminací. Jsou součástí stroje nebo jiného technického zařízení nebo jsou instalované v přímé souvislosti s jejich provozem. Jejich konstrukční řešení závisí na charakteru bezpečnostní funkce, kterou plní, a na druhu základního zařízení, které vytváří ohrožení. Patří sem například pojistné a blokovací prvky a zařízení, výstražné a signalizační zařízení, zařízení na nouzové zastavení, ale mohou to být také prvky řídících systémů strojů a jiné. [3]
  4. Bezpečnostní zařízení zahrnuje ochranný kryt nebo ochranné zařízení.
  • Ochranný kryt je fyzická bariéra, konstruovaná jako část stroje, k poskytnutí ochrany. Typy ochranných krytů (pevných, pohyblivých, s blokováním, s blokováním a jištěním aj.), viz ČSN EN ISO 12100-1: 2004 (83 3001), 3.25.
  • Ochranné zařízení je povahou bezpečnostního zařízení, ale jiné než ochranný kryt. Jde o zařízení blokovací, povelové, ovládací, detekční apod., viz ČSN EN ISO 12100-1: 2004, (83 3001), 3.26.[4]

Reference

  1. CEOC
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  3. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.
  4. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Bezpečnostní zařízení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety device Sicherheitseinrichtung (e) Dispositifs de Sécurité