Sklon schodišťového ramene

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Sklon schodišťového ramene (α) je úhel mez vodorovnou rovinou a výstupní čárou. Vyjadřuje se též tangentou tohoto úhlu, tj. podílem výšky a šířky schodišťového stupně.

Reference

ČSN P ISO 6707-1 (730000). Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.