Společenská nebezpečnost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Societal Risk)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Riziko, kterému je vystavena skupina lidí ovlivněných událostí (postižených následky havárie). Je vyjádřeno jako vztah mezi frekvencí a počtem lidí, kteří budou při realizaci určitého rizika určitým způsobem poškozeni. Je zobrazeno křivkou F – N, která představuje grafický vztah frekvence události (F), při které může nastat určitý počet nežádoucích následků (N). Jestliže následky jsou počet úmrtí, pak křivka F-N ukazuje počet nehod za rok, při nichž dojde k N nebo více úmrtím na jednu nehodu (kumulativní rozdělení). Tento graf poskytuje ukazatel toho, kolik lidí je vystaveno rozličným úrovním rizika. Společenské riziko závisí na rozdělení populace v okolí zdroje rizika. (viz Riziko) Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Funkce četnosti událostí vyvolávající stanovený stupeň škody a počet poškozených lidí tímto stupněm škody v dané populaci. Toto je popsáno křivkou F-N (viz Křivka F-N).


Společenská nebezpečnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Societal Risk Gesellschaftliches Risiko Risque de société