Typy

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Basic
 • Boolean is a basic datatype to describe a true/false value.
 • Date is a basic datatype to represent points in time in a unified format.
 • Number
 • Text is a basic datatype to describe strings of arbitrary length.
Contextual
 • Annotation URI is a variant of the URL datatype and is mostly used for a owl:AnnotationProperty export declaration.
 • Code is a variant of the Text datatype to be used for technical texts of arbitrary length, such as source code listings.
 • External identifier je varianta datatypu textu k popisu externích zdrojů (založených na URI) a požaduje přidělené vlastnosti, aby deklarovala Externí formátovač URI.
 • Geographic coordinates je typ dat, který popisuje geografické lokace a požaduje mapové rozšíření k poskytnutí rozšířených funkcí.
 • Keyword je druh textu, který má omezenou délku a normalizuje reprezentaci obsahu.
 • Page
 • Quantity is a datatype to describe quantities with a numeric representation and a unit of measurement.
 • URL
Container
 • Monolingual text is a container datatype that associates a text value with a specific language code.
 • Record is a container datatype that specifies a list of typed properties in a fixed order.
 • Reference is a container type that allows to record additional information (e.g. provenance data) about a value assignment.
Compound
 • Email is a special datatype to represent an email.
 • Telephone number is a special datatype to describe international telephone numbers according to RFC 3966.
 • Temperature is a special numeric datatype to represent a temperature.

 • _anu (Annotation URI)
 • _boo (Boolean)
 • _cod (Code)
 • _dat (Date)
 • _ema (Email)
 • _eid (External identifier)
 • _geo (Geographic coordinates)
 • _keyw (Keyword)
 • _mlt_rec (Monolingual text)
 • _num (Number)
 • _wpg (Page)
 • _qty (Quantity)
 • _rec (Record)
 • _ref_rec (Reference)
 • _tel (Telephone number)
 • _tem (Temperature)
 • _txt (Text)
 • _uri (URL)