Společnost pracovního lékařství

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Společnost pracovního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně sdružuje odborníky oboru pracovní lékařství. Interdisciplinární obor pracovní lékařství se zabývá studiem vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršených pracovními podmínkami a v tomto smyslu zahrnuje i výkon státního zdravotního dozoru. [1]

Ve Společnosti pracuje sedm sekcí, jedna pracovní skupina a jedna odborná komise:

SEKCE

  • Sekce nemocí z povolání a toxikologie
  • Sekce hygieny práce
  • Sekce pracovnělékařské péče (závodní preventivní péče)
  • Sekce ergonomie, fyziologie a psychologie práce
  • Sekce informatiky
  • Sekce sester pro pracovnělékařskou péči
  • Sekce laboratorních vyšetřovacích metod v hygieně práce

PRACOVNÍ SKUPINY

  • Pracovní skupina pro kontrolu kvality pracovnělékařské péče

ODBORNÉ KOMISE

  • Odborná komise pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci


Reference

  1. Společnost pracovního lékařství [online]. c2018 [cit. 2020-05-06]. Dostupný z: https://www.pracovni-lekarstvi.cz/.


Společnost pracovního lékařství - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Society of Occupational Medicine