Stanovení rizikovosti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Zevrubný odhad pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci. Kriteriem bezpečnosti stroje je četnost a závažnost zranění, která při jeho užívání mohou vzniknout.
  2. Řada logických kroků usnadňujících systematickým způsobem zjistit rizika vznikající u strojních zařízení. Stanovení rizika zahrnuje analýzu rizikovosti a zhodnocení rizikovosti. Zdroj: Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizika podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000
  3. Zhodnocení pravděpodobnosti nežádoucích událostí a pravděpodobnosti škody nebo poškození spolu s posouzením závažnosti následků.


Stanovení rizikovosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Risk Assessment Risikobegutachtung Évaluation du risque