Stav nouze

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Stav, kdy jsou bezprostředně a ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu. Zdroj: slovník vybraných pojmů, vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000
  2. Situace, kdy výsledkem ohrožující události jsou negativní dopady na obyvatele, životní prostředí, majetek a hrozí další dopady na fungování společnosti na určitém území. Zdroj: Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha)


Stav nouze - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Emergency