Symptomy

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Symptom (z řeckého συμπτώμα – 'shoda okolností, nehoda') je příznak, vnější projev, průvodní jev nějakého jinak obtížně pozorovatelného děje, stavu nebo procesu. Umožňuje tedy rozpoznání čili diagnózu například určité nemoci, i když není její příčinou.

Symptomy v medicíně představují stádium rozvinutí klinických příznaků (tzv. klinické stádium) a dělí se na symptomy:

  • subjektivní, které může zpozorovat jen pacient sám, a
  • intersubjektivní neboli vnější.


Symptomy mohou být například:

  • bolest,
  • porušení funkce orgánů,
  • zácpa,
  • ikterus,
  • oligurie.


Souhrn vnějších symptomů tvoří klinický obraz nemoci. Symptomy se dělí na:

  • specifické (svědčící pro určitou nemoc nebo skupinu nemocí) a
  • nespecifické (nesvědčící pro určitou nemoc nebo skupinu nemocí).

Některé specifické symptomy už samy o sobě stačí pro diagnózu, většinou je ale třeba hodnotit celý soubor symptomů a hledat ještě další potvrzení např. laboratorními testy. Proto je laické hodnocení symptomů často zavádějící a podporuje hypochondrii.[1]

Onemocnění


Reference

  1. Symptom. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. WikiMedia, stránka naposledy editována 3. 8. 2021 [cit. 2022-02-11]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Symptom.Symptomy - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Symptoms Symptome Signe clinique