Systém člověk-stroj

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Soustava, kterou tvoří pracovník (pracovní skupiny) a pracovní prostředky (stroje, technická zařízení) včetně pracovního předmětu, v níž jsou určitým způsobem rozděleny funkce mezi lidské a technické komponenty, jejíž cíl je přesně vymezen a realizuje se v daném pracovním prostředí. Komponent "stroj" je nutno chápat v širším pojetí jako pracovní prostředek počínaje jednoduchým nástrojem či nářadím přes jedno či víceúčelový stroj, technické zařízení, až po řídící centrum.[1]
  2. Soustava kterou tvoří pracovník (pracovní skupiny) a pracovní prostředky (stroje, technická zařízení) včetně pracovního předmětu, v níž jsou způsobem rozděleny funkce mezi „lidské« a technické komponenty, jejíž cíl je i přesně vymezen a realizuje se v daném pracovním prostředí. [2]

POZNÁMKA

  • Systém jako takový je účelově definovaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, které společně určují vlastnosti celku.
  • Komponentu „stroj« je nutno chápat v širším pojetí jako pra pracovní prostředek, počínaje jednoduchým ručním nástrojem či nářadím, přes jedno - či víceúčelový stroj, technické zařízení, až po řídicí centrum.

Reference

  1. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000.
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Systém člověk-stroj - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Man-machine system Mensch-Maschine-System (s) Système homme-machine