Systém informací o prevenci závažných havárií

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 2. 3. 2018, 12:57, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Integrovaný informační a znalostní systém prevence závažných havárií. Informační systém si především klade za cíl shromažďovat relevantní informace z oblasti rizik vzniku nežádoucích událostí až závažných havárií i z oblasti s tím úzce svázané - oblasti rizik v pracovním prostředí – rizik, která mají vliv na spolehlivost a chybování lidského činitele, dále s těmito informacemi efektivně pracovat a zároveň integrovat informace teoretického charakteru i data z experimentálního měření do podoby databázového systému.

Systém je určen zejména provozovatelům objektů a zařízení ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, orgánům státní správy, vysokým školám, odborné i laické veřejnost a dalším zainteresovaným subjektům, které hledají informace obecně z oblasti rizik, prevence a omezování environmentálních rizik, ale i z pracovního prostředí, bezpečnosti provozu průmyslových i neprůmyslových technologií, oblasti vzdělávání a dalších oblastí.[1]

Systém vytvořil a provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií).

Reference

  1. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.Systém informací o prevenci závažných havárií - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Major Accident Prevention Information System