Systém včasného varování

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Integrovaný systém monitorování nebezpečí, předpovědí a prognóz, systémů a procesů hodnocení rizik katastrof, komunikace a připravenosti, který umožňuje jednotlivcům, komunitám, vládám, podnikům a dalším subjektům přijmout včasná opatření ke snížení rizik katastrof v předstihu před nebezpečnými událostmi.

Účinné systémy včasného varování mohou zahrnovat čtyři vzájemně propojené klíčové prvky:

  1. znalosti o rizicích katastrof založené na systematickém shromažďování údajů a hodnocení rizik katastrof;
  2. zjišťování, monitorování, analýzu a předpovídání nebezpečí a možných následků;
  3. šíření a sdělování autoritativních, včasných, přesných a použitelných varování a souvisejících informací o pravděpodobnosti a dopadu z oficiálního zdroje a
  4. připravenost na všech úrovních reagovat na přijatá varování.

Tyto čtyři vzájemně propojené složky musí být koordinovány v rámci jednotlivých sektorů a na různých úrovních, aby systém fungoval efektivně a zahrnoval mechanismus zpětné vazby pro neustálé zlepšování. Selhání jedné složky nebo nedostatečná koordinace mezi nimi by mohly vést k selhání celého systému.

Systémy včasného varování před více nebezpečími se zabývají několika nebezpečími a/nebo dopady podobného nebo různého typu v kontextech, kdy se nebezpečné události mohou vyskytovat samostatně, současně, kaskádovitě nebo kumulativně v průběhu času, a zohledňují potenciální vzájemně související účinky. Systém včasného varování před více nebezpečími se schopností varovat před jedním nebo více nebezpečími zvyšuje účinnost a konzistentnost varování prostřednictvím koordinovaných a kompatibilních mechanismů a kapacit, které zahrnují více oborů pro aktualizovanou a přesnou identifikaci a monitorování nebezpečí pro více nebezpečí.[1]

Reference

  1. UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. Early warning system [online]. UNDRR, 2022 [cit. 2023-06-21]. Dostupný z: https://www.undrr.org/terminology/early-warning-system.


Systém včasného varování - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Early warning system Frühwarnsystem Systéme d´alerte précoce