Analýza úkolu

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Task Analysis)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Analýza úkolu je základním předpokladem posouzení pracovního procesu s ohledem na ergonomické zásady, včetně možného působení a eliminace pracovních rizik. Je to také analytický proces používaný ke stanovení specifického chování lidí při obsluze zařízení nebo provádění určitých prací. Analýza úkolu není hodnocení rizika pracovního místa podle právních požadavků (též viz ČSN EN ISO 9241-5). Například analýza úkolu u zobrazovacích terminálů by měla zahrnovat úvahy o:

  • hlavních úkolech a jejich vzájemném vztahu ( frekvence, význam, poloha vizuálních objektů, doba trvání a typ používání všech dalších přístrojů a jejich vzájemné vztahy)
  • poloze a používání rukou (jejich poloha, dosah, manipulace s přístroji vzhledem k jejich poloze vůči zařízení zobrazovacího terminálu a materiálům pro úkol, frekvence, doba trvání a ucelenost pohybů ). [1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Analýza úkolu - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Task Analysis Aufgabenanalyse Analyse des tâches