Technická inspekce České republiky

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 6. 6. 2018, 13:55, kterou vytvořil Marcela (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Ticr.png

Technická inspekce České republiky je organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení na území České republiky. Státní dozor vykonává na základě zmocnění a v rozsahu zákona č. 174/1968 Sb. Zřizovatelem TIČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Hlavní předměty činnosti v rozsahu zákona č. 174/1968 Sb.:

  • vydávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi VTZ splněny požadavky bezpečnosti těchto zařízení,
  • provádění prohlídek, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek,
  • prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím VTZ a v této souvislosti vydávání oprávnění,
  • prověřování odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze VTZ a v této souvislosti vydávání osvědčení.


Reference

Technická inspekce České republiky: Organizace státního odborného dozoru [online]. [cit. 2018-06-06]. Dostupné z: https://www.ticr.eu/