Bezpečnostní technika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Technique de la sécurité (f))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Systém technických opatření a prostředků, které zabraňují působení nebezpečných činitelů výrobních (pracovního) procesu. Využití prvků bezpečnostní techniky patří do souboru opatření bezpečnosti technického zařízení. Bezpečnostní technika se uplatňuje zejména tehdy, kdy požadovanou úroveň bezpečnosti není možné dosáhnout odstraněním samotných zdrojů ohrožení a jejich nahrazení jiným technickým řešením anebo technologií, resp. vyloučením člověka z přímé účasti na výrobním procesu.

  1. Souhrn technických prostředků, sloužících k odstranění nebo zmírnění nebezpečí pro zdraví a životy osob. [1]
  2. Bezpečnostní technika se aplikuje využitím funkce tzv. ochranných zařízení. Jsou to technické prostředky a jiné zařízené na ochranu života a zdraví a člověka před působením zdrojů ohrožení a na zabránění vzniku provozních nehod a poruch výrobně-technických zařízení, resp. jiných škod na hospodářských hodnotách. Jejich úlohou je zejména odstranit anebo snížit riziko zabránění nebezpečnému kontaktu kterékoliv části lidského těla s nebezpečnými částmi, materiály anebo potencionálem nebezpečí, přičemž způsob, jakým se zabezpečí tato funkce, může mít různé technické řešení. [2]


Reference

  1. Slovník bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Praha : Práce, 1985. 440 s.
  2. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.
Bezpečnostní technika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety engineering Sicherheitstechnik (e) Technique de la sécurité (f)