Nejvyšší dovolená koncentrace - Krátkodobá mez expozice

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Prahový limit – (doporučené hodnoty koncentrací škodlivin publikované American Conference of Governmental Industrial Hygients) – průměrná koncentrace škodliviny v ovzduší (mg.m-3), které mohou být vystaveni pracovníci po dobu 15 minut, aniž by byli vystaveni nesnesitelnému dráždění, chronickým nebo nevratným změnám tkání, nebo narkotickým účinkům, které by zvýšily náchylnost k nehodě, zhoršily schopnost záchrany nebo snížily pracovní výkonnost.
  2. Maximální koncentrace toxické látky, které mohou být pracovníci vystaveni po dobu nejvíce 10 minut bez utrpění škody vyvolané:
    • nepřijatelným podrážděním,
    • chronickou nebo nezvratnou změnou tkáně,
    • omámením narkotiky vyššího stupně, kdy se zvyšuje sklon k úrazu, zeslabení pudu sebezáchrany nebo materiální degradace pracovní efektivity.Nejvyšší dovolená koncentrace - Krátkodobá mez expozice - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit (TLV - STEL) Höchstzulässige Konzentration - Kurzzeit-Expositions-Grenze (TLV - STEL) Valeur limité d’exposition de courte durée (TLV - STEL)