Toxikologie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Toxikologie je nauka o škodlivých a nežádoucích účincích látek (otravách) na živé organismy a ekosystémy, o mechanismech těchto účinků, o analýze škodlivin ve složkách životního prostředí i biologickém materiálu a interpretace výsledků, o prevenci i léčbě otrav, o cestách, jak škodlivé účinky látek stanovovat i odhadovat. Toxikologie je tedy nauka o jedech.

Toxikologie se vyvinula ve vědecký obor, který studuje účinek chemických sloučenin (chemikálií) na biologické organismy kvantitativně i kvalitativně. Chemická sloučenina nemá pouze škodlivé a nežádoucí nebo příznivé a požadované vlastnosti. Jak se vlastnosti látek projeví, to závisí na okolnostech, za kterých působí: na způsobu, jak se látka do organismu dostane, na jejím množství, které organismus musí zpracovat (tzv. dávka), ale i třeba na stáří a druhu organismu - a to ne vždy stejně. To vše moderní toxikologie vyjadřuje v číslech, grafech, rovnicích.

Od roku 1988 je i v ČR toxikologie uznávaným vědním oborem v rámci lékařských věd jako obor mezioborový, interdisciplinární, na němž se podílí prakticky všechny známé obory od teoretické fyziky po klinickou medicínu. Mezi vědy lékařské byla zařazena vzhledem k dopadu působení škodlivin na lidské zdraví a jeho léčení.

Hlavním cílem toxikologie je zjištění škodlivých a nežádoucích biologických vlastností (toxicity) chemických sloučenin i jejich směsí, hledání preventivních opatření na ochranu před jejich škodlivými (toxickými) a nežádoucími účinky a účinné způsoby diagnostiky a léčby, pokud k otravě dojde. Znamená to pochopit podstatu škodlivých účinků chemikálií studiem procesů a vlastností, souvisejících s toxicitou chemikálií, najít účinná ochranná opatření a změnou struktury molekuly látek navrhnout nové sloučeniny s omezenými toxickými účinky při zachování účinků požadovaných (léčebných, pracích, insekticidních, atd.).


Specializace toxikologie: Z praktických důvodů se toxikologie člení na užší, specializované disciplíny, které se vzájemně doplňují, překrývají a využívají. Prakticky se jedná pouze o překryvy existujících vědních oborů v místech společného zájmu. Například:

[1]

Reference

  1. TICHÝ, Miloň. Toxikologie pro chemiky: Toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-625-2.


Toxikologie - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Toxicology