Bezprostřední nebezpečí ohrožení života nebo zdraví

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Koncentrace nebezpečné látky, která bezprostředně ohrožuje zdraví nebo život.
  2. Maximální koncentrace toxické látky, při které může osoba uniknout během 30 minut bez jakýchkoliv příznaků poškození nebo bez jakýchkoliv nezvratných účinků na zdraví.
  3. Maximální koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu na pracovišti, z kterého může jedinec uniknout během 30 minut, bez jakýchkoliv příznaků, které by narušily únik nebo by měly nevratné zdravotní následky. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) tyto hodnoty původně používal jako pomoc při výběru vhodných dýchacích přístrojů. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Bezprostřední nebezpečí ohrožení života nebo zdraví - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH) Unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefärdend (IDLH) Immédiatement dangereux pour la vie ou la santé