Uzavřené prostory

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prostor, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:

  • není za normálních podmínek určen k pobytu osob;
  • je zcela nebo částečně uzavřen;
  • vstup do něj nebo výstup z něj je omezen;
  • při pobytu v něm hrozí člověku zvýšené riziko úrazu nebo jiného poškození zdraví.

Uzavřené prostory se mohou nacházet jak uvnitř objektů, tak i zařízení, přičemž neplatí, že se musí vždy jednat o prostor ohraničený ze všech stran. Mohou to být tedy i prostory zapuštěné, případně částečně uzavřené, v nichž se ale mohou vyskytovat plyny nebo páry těžší než vzduch. Škodlivá atmosféra případně nedostatek kyslíku, může způsobit otravu nebo zadušení osob. Uzavřené prostory svým vnitřním uspořádáním mohou způsobit také uvíznutí nebo uvěznění přítomných osob. S ohledem na tato specifická rizika bývají tyto prostory někdy nazývány „nebezpečné uzavřené prostory“.

Za uzavřené prostory lze považovat především nádrže, studny, jímky, šachty, zásobníky sypkých hmot, kanalizační stoky, potrubí, dopravníkové tunely, vnitřní prostory kotlů a tlakových nádob, násypky a další podobná zařízení, výkopy a jámy. [1]

Reference

  1. HLAVSA, P.; SKŘEHOT, P.A.; MAREK, J. Prevence rizik při práci v uzavřeném prostoru. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2017: sborník příspěvků. ISBN 978-80-553-2857-7.Uzavřené prostory - (Diskuse k heslu)