Výkonnost v oblasti BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Výkonnost vztahující se k efektivnosti prevence úrazů a poškození zdraví pracovníků a zajištění bezpečných a zdravých pracovišť.[1]


Reference

  1. ČSN ISO 45001. Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.


Výkonnost v oblasti BOZP - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Health and safety performance Gesundheits- und Sicherheitsleistung Performance en matière de santé et de sécurité