Výsledek zkoušky

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Hodnota určité charakteristiky, získaná použitím konkrétní zkušební metody. Zkušební metoda má specifikovat provedení jednoho nebo více pozorování a jako výsledek zkoušky se uvede jejich aritmeticky průměr nebo jiná vhodná funkce (např. jejich medián nebo výběrová směrodatná odchylka). Může se vyžadovat použití korekci na normální podmínky, např. korekci objemu plynu na normální teplotu a tlak. Výsledkem zkoušky tedy může byt hodnota vypočtená z několika pozorovaných údajů. V jednoduchém případě je výsledkem zkoušky jediná pozorovaná hodnota.


Výsledek zkoušky - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Test result