Vibrace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Pohyb pružného tělesa nebo prostředí jehož jednotlivé body mechanicky kmitají kolem své rovnovážné polohy. Vibrace představují pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem své rovnovážné polohy. Vibrace jsou v podstatě rovnovážné kmity a chvění strojů, zařízení, nástrojů a předmětů. Vibrace je charakterizována kmitočtem, velikostí výchylky, rychlostí, zrychlením a energií.[1]
  2. Mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů. Patří sem také otřesy, které se liší tím, že mají nepravidelné hrubé kmity o vysoké amplitudě a nepravidelné frekvenci.
  3. Kmitání hmoty, které je charakterizováno amplitudou, kmitočtem, rychlostí kmitu a zrychlením. Na člověka působí vibrace a otřesy buď místně (přímým přenosem z nástroje na ruce nebo jinou část těla) nebo celkově (zpravidla prostřednictvím podložky, např.vibrační pole v okolí zdroje vibrací, v jehož působení člověk stojí či sedí).[2]

POZNÁMKA

Metody stanovující limity vibrací upravuje: Vyhláška MZ ČR č. 13/1977 Sb., a navazující hygienické předpisy Směrnice MZ č. 41/1977, Směrnice MZ č. 53/1980 a dále technické normy ČSN ISO 263 1-l až 3, ČSN ISO 5349.

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Vibrace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Vibration Schwingung (e) Vibration (f)