Zraková únava

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Visual fatigue)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Komplexní proces, který může mít příčiny v nedostatku osvětlení, oslňování, vykonávání prací spojených s přetěžováním akomodace, zejména u lidí s vadami zraku. Jejím projevem je např. pálení očí, pocit horka, bolest hlavy. Mohou se objevovat deformace zrakového vnímání, např. písmena v textu jsou rozmazána. Příznakem velké únavy je dvojité vidění. [1]
 2. Termín zraková únava či zraková námaha je užíván v oblasti psychofyziologie. Astenopie je termín užívaný očními lékaři, lze ji však používat jako obecný termín pro problémy spojené se zrakovou únavou. Tato nejednotnost terminologie je výsledkem toho, že potíže mají multifaktoriální počátky a jsou předmětem studia více vědeckých disciplin.

Nespecifické zdroje zrakové únavy:

 • pohlaví - různé výsledky výzkumů, spíše vyznívají, že pohlaví nemá vliv na stupeň zrakové únavy;
 • věk – u starších osob se objevují častěji vizuální potíže, výskyt okulárních potíží příliš s věkem nesouvisí, proto se jeví okulární potíže být relevantnějším ukazatelem zrakové únavy po zátěži;
 • stav zraku – až 40% populace udává, že nemá dobrý zrak; je vztah mezi výskytem zrakových potíží a udávanou vadou zraku.

Monotonie - riziko zrakových potíží bývá větší u repetitivních prací než u kreativních úkolů. U potíží při práci s počítačem je nutno specifikovat podíl různých druhů práce u obrazovky (monotonní úkoly, psaní textu, tvořivá práce). Další negativní faktory:

 • dlouhodobé čtení a malý odstup obrazovky = práce nablízko (40-60 cm),
 • vysoké umístění horního okraje obrazovky,
 • malá frekvence mrkání,
 • nevhodný typ brýlí,
 • nošení očních čoček.

Při zjišťování a hodnocení příčin visuálního diskomfortu a asthenopických potíží je třeba vzít v úvahu nejen fyzikální faktory ovlivňující zrakový výkon, ale i charakteristiky pracovníka, který řeší úkol:

 • možné rozdíly v individuální vnímavosti zraku jednotlivce na velikost, kontrast a dobu pozorování úkolu,
 • krátkodobé přechodné změny adaptace vnímavost vůči oslnění,
 • věk,
 • motivační a psychologické charakteristiky pracovníka.

Projevem zrakové únavy je např. pálení očí, pocit horka, bolest hlavy. Mohou se objevovat deformace zrakového vnímání, např. písmena v textu jsou rozmazána. Příznakem velké únavy je dvojité vidění. [2]


Reference

 1. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizika podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000
 2. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.Zraková únava - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Visual fatigue Visuelle Müdigkeit Fatigue visuelle