Pracovní výkonnost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Work capacity)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Schopnost člověka splnit požadovaný pracovní výkon. Hranice pracovní výkonnosti jsou biologicky a společensky omezené. Jsou podmíněny individuálními dispozicemi člověka (zdravotním stavem, zdatností, kvalifikací apod.), faktory pracovních podmínek (technickou úrovní výroby, organizací práce apod.) a motivací pracovníka na plnění pracovního výkonu. [1]
  2. Pracovní výkonnost nebo též způsobilost či funkční kapacita je dána strukturou biologických předpokladů k úspěšnému vykonávání určitého druhu práce. [2]


Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. MUDr. Eva Hanáková


Pracovní výkonnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Work capacity Arbeitsleistungsfähigkeit (e)