Nejhorší možný scénář

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Worst Case Scenario)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Scénář pro událost, kdy dojde k úniku veškerého obsahu nebezpečné látky z objektu nebo zařízení a následky této události představují nejhorší možné působení nebo následek pro lidi, zvířata, životní prostředí a majetek.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Nejhorší možný scénář - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Worst Case Scenario Le pire scénario possible