Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z ZÚBOZ)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
ZUBOZ.png

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. (ZÚBOZ), se sídlem v Praze, je právnickou osobou ustavenou za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečných činností s využitím své osobní a majetkové složky ve smyslu § 402 zákona č. 89/2012 Sb. Účelem existence ústavu je provádění vysoce specializované a odborné činnosti se zaměřením na znaleckou, vědecko-výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství a risk managementu v souladu s potřebami orgánů veřejné moci nebo ostatních subjektů. Pro naplňování tohoto účelu ústav rozvíjí aktivní spolupráci s dalšími odbornými organizacemi a s uznávanými autoritami působícími ve výše uvedených oblastech.

Mezi hlavní činnosti ústavu patří:

  • Vypracovávání znaleckých posudků, specializovaných analýz, studií a odborných stanovisek v souvislosti s právním jednáním státních orgánů a orgánů územních samospráv.
  • Vědecko-výzkumná činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství a risk managementu.
  • Vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu.
  • Podpora hospodářsky prospěšných činností v podobě vytváření a transferu znalostí z oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu za aktivního využití poznatkové základny kooperujících právnických a fyzických osob působících v uvedených oborech zájmu.
  • Koordinace odborné spolupráce mezi členy ústavu s cílem aktivně podporovat vzájemné sdílení zkušeností (lessons learnt, benchmarking), prohlubování znalostí, rozvíjení dovedností, šíření veřejné osvěty, popularizace otázek týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví a vedení široké diskuse k aktuálním problémům v oborech zájmu ústavu.


K vedlejší činnostem ústavu patří:

  • Komerční služby poskytované právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a občanům.
  • Průmyslový výzkum a související implementace.
  • Popularizace oborů zájmu ústavu prostřednictvím Portálu BOZP a vlastní publikační činností v odborném tisku.
  • Pořádání nebo spolupořádání seminářů, konferencí a dalších akcí určených pro odbornou veřejnost.
  • Aktivity spojené s posilováním odborných kompetencí členů sdružených v členské sekci (Česká asociace pro prevenci rizik).


Reference

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. [online]. [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: http://www.zuboz.cz