Záchranný balíček

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Sada prostředků pro poskytnutí předlékařské první pomoci určená zaměstnavatelem coby nedílná součást vybavení pracovníka pracujícího na dočasném nebo na venkovním pracovišti, anebo osamoceného pracovníka. Rozsah a obsah balíčku je zaměstnavatel povinen stanovit po dohodě se zařízením poskytujícím pracovně lékařské služby s ohledem na povahu rizik vztahujících se k daným pracovním činnostem nebo pracovišti. Balíček musí mít vhodný obal schopný ochránit jeho obsah před mechanickým poškozením, průnikem vody, plynů, par a prachu a umožňující upnutí na části oděvu (např. opasek) tak, aby byl pro zraněného za všech okolností snadno dostupný. Balíček je poskytován jednotlivým pracovníkům; rozšířenou variantou určenou pro kolektivní užití je lékárnička. [1]

Reference

  1. SKŘEHOT, P. A. Záchranný balíček. In: Portál BOZP [online]. Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, 4.3.2017 [cit. 2017-11-14]. Dostupný z: http://www.portalbozp.cz/zachranny-balicek/


Záchranný balíček - (Diskuse k heslu)