Zóna havarijního plánování

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Současné znění zákona o prevenci závažných havárií rozumí zónou havarijního plánování území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož územním obvodu se nachází objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu, a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů. V jiných zemích může být pojetí jiné, např. termíny 3 zóny stavu nouze [emergency zones], zóna vysoké smrtnosti, zóna závažného poškození (nevratné účinky, může se vyskytnout ještě smrtící účinek), zóna pozornosti (pouze málo závažné škody pro zvláště zranitelné lidi), apod. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Zóna havarijního plánování - (Diskuse k heslu)
Francouzsky:
Zone de planning ď avaries (f)