Zaměstnanec

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. [1] Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě.

Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Fyzická osoba může být zaměstnancem, pokud je svéprávná, tedy pokud má způsobilost nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletislosti se nabývá dovršením 18. roku věku. [2]

Reference

  1. Zákoník práce. § 6
  2. JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6. aktual. vyd. ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-171-0.Zaměstnanec - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Employee Arbeitnehmer Employé