Zaučení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Součást kvalifikačního vzdělávání. Vzdělávací forma, ve které absolvent získá základní vědomosti a dovednosti k vykonávání určité činnosti, především v dělnických profesích. Může být součástí podnikové přípravy nekvalifikovaných pracovníků k výkonu pracovní činnosti nebo může být výstupem z rekvalifikačních kurzů. Nenahrazuje vyučení v oboru. Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží osvědčení se specifikací absolvovaného kurzu. Zaučení slouží pro účely zaměstnání v oboru. Pro podnikání po zaučení nutno složit (v souladu s živnostenským zákonem) u některých oborů kvalifikační zkoušku.[1]


Zaučení je pojem z oblasti odborného rozvoje zaměstnanců. Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Zaměstnavatel je rovněž povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné. Zaškolení a zaučení je povinen provést také pro zaměstnance se zdravotním postižením. [2] [3] [4]

Reference

  1. Andromedia [online], dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/zauceni
  2. ČESKO. § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 2. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p103
  3. ČESKO. § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 2. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p227
  4. ČESKO. § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 2. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p228Zaučení - (Diskuse k heslu)