Ztížení společenského uplatnění

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ztížením společenského uplatnění se podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí, ve znění pozdějších předpisů rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb. Ztížení společenského uplatnění (a současně i bolest) se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení

  • bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená
  1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k uvedenému nařízení a
  2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k uvedenému nařízení,
  • ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené

1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k uvedenému nařízení a 2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k uvedenému nařízení. Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění. [1]



Reference

  1. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí, ve znění pozdějších předpisů
Ztížení společenského uplatnění - (Diskuse k heslu)