Spolehlivost pracovního systému

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Pravděpodobnost s jakou systém v daném časovém úseku a za daných podmínek bude plnit bezchybně svou funkci. Je dána spolehlivostí všech elementů systému, t.j. jeho složek technických i lidských (tzv. celková výsledná spolehlivost systému). [1]
  2. Stanoví se jako pravděpodobnost, s jakou systém vdaném časovém úseku a za daných podmínek bude plnit bezchybně svou funkci. Je dána spolehlivostí všech elementů systému, tj. jeho složek technických i lidských (tzv. celková - výsledná spolehlivost systému).

Kritérium spolehlivosti by mělo prolínat všechny etapy konstrukčního postupu, tzn., že na všech úrovních by měla být zjišťována pravděpodobnost selhání, její příčiny a důsledky (zjišťování kritických, slabých míst). Se zřetelem na člověka to předpokládá zjištění nároků na jednotlivé funkce (zejména smyslové a mentální) a porovnání s příslušnými ergonomickými parametry, zda nejsou překročeny.[2]

POZNÁMKA

Definice spolehlivosti - viz ČSN IEC 50(191).

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.Spolehlivost pracovního systému - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Working system reliability Zuverlässigkeit des Arbeitensystems Fiabilité du système de travail