Zvláštní odborná způsobilost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.
 2. Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je
  • zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,
  • dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být nižší než 18 let,
  • odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,
  • odborná praxe v délce a v oboru stanoveném prováděcím právním předpisem,
  • splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem,
  • osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti.
 3. Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil pod dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. e), popřípadě osoby touto osobou určené. Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odstavci 2 písm. e), určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy.
 4. Zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.
 5. Ustanovení § 10 odst. 3 platí obdobně.

[1]

Reference

 1. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. zákona č. 88/2016 Sb.Zvláštní odborná způsobilost - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Special Competence