Úrazy

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 11. 4. 2019, 11:10, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Poškození (porucha) zdraví, tělesného nebo duševního, vyvolané zpravidla náhlou vnější příčinou. Příčinou úrazů jsou většinou mechanické vlivy, v menší míře působení chemických nebo jiných látek, s nimiž člověk přichází do styku, jako jsou např. světlo, teplo, plyny, jedy. Z a úraz se povařuje i úpal, úžeh, omrzliny, ve výjimečných případech i infarkt nebo mozková mrtvice, pokud se prokáže že k tomuto úrazu došlo v důsledku nadměrnho fyzického nebo psychického zatížení, na který organismus člověka (postiženého) není zvyklý.[1]
  2. Zevní zásah, který působil na organismus náhle či krátce a má za následek poruchu zdraví. [2]
  3. Nehoda, omezená trváním, která vyvolá nebo může vyvolat fyzické zranění nebo poškození majetku nebo prostředí. [3]

Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  3. CEOCÚrazy - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Accident Störfall Accident (m)