Pracovní podmínky

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Arbeitsbedingungen (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Souhrn všech skutečností, které přímo či nepřímo souvisí s pracovním procesem a mohou ovlivňovat tělěsné a duševní vlastnosti a schopnosti člověka a jeho motivaci při pracovním procesu. Jde o soubor opatření k omezování možnosti vzniku úrazů, nemocí z povolání a nemocí vznikajících v souvislosti s prací, o stav pracovního prostředí (větrání, vytápění, hluk, vibrace, osvětlení apod.), o fyzickou a psychickou zátěž, o úroveň organizace práce, o práci přesčas, práci v noci, odměňování za práci a o mezilidské vztahy.[1]
  2. Charakterizují souhrnně všechny okolnosti a podmínky, které bezprostředním anebo nepřímým působením na pracovišti ovlivňují pracovní výkonnost, zdraví a pohodu pracujících v pozitivním nebo negativním smyslu. Pracovní podmínky jsou vytvářeny např. druhem pracovních prostředků (stroje, nástroje, nářadí), pracovního předmětu (materiál, suroviny, energie, výrobky,..), technologickými postupy, pracovním prostředím (materiálním či sociálním), organizací práce (dělba úkolů, způsob řízení, režim práce a odpočinku apod.), sociální a zdravotní úrovní organizace (péče o pracovníky).[2]

Reference

  1. Terminologický slovník, VÚBP 1972
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Pracovní podmínky - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Operating conditions Arbeitsbedingungen (e) Conditions de travail (f)