Bezpečná vzdálenost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezpečná vzdálenost je nejmenší vzdálenost, ve které musí být umístěna zábrana od nebezpečného prostoru a nebo je to vzdálenost mezi ochranným polem a nebezpečným prostorem. Vztah pro výpočet bezpečné vzdálenosti (S - v metrech):

  • S = v.t , kde : v = střední rychlost pohybu ruky pracovníka v metrech za sekundu /m.s-1/ t - doběhový čas v sekundách /s/
  • Bezpečná vzdálenost ovládačů od nebezpečných částí stroje musí být nejméně 200 mm.
  • Střední rychlost pohybu ruky pro výpočet bezpečné vzdálenosti se uvažuje nejméně 2 m.s-1.[1]

Taková vzdálenost od nebezpečného místa nebo jiného zdroje ohrožení, ve které nemůže žádná část těla člověka přijít do kontaktu s nebezpečným místem nebo nebezpečnými částmi a tudíž nemůže dojít k poranění. Důležitým parametrem je minimálmí bezpečná vzdálenost, zejména pro umístění ochranných zařízení, např. na strojích pro umístění krytů nebo bezdotykových ochranných prostředků, dvojručního ovládání, ale také v pracovním prostoru všeobecně, např. pro umísťování ochranných zábran apod. Pro stanovení minimální bezpečné vzdálenosti se podle typu a konstrukce ochranného zařízení vychází z antropometrických (např. z dosahu ruky) a biomechanických (např. z rychlosti přiblížení ruky) údajů. [2]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
  2. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.Bezpečná vzdálenost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Safe distance Enfallsichere Entfernung (e)