Bezpečný pracovní postup

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Bezpečný pracovní postup je to zvláštní postup určený k omezení možnosti zranění v průběhu plnění přiděleného úkolu.[1]
  2. Zařízení konkrétních kroků (pohyby a úkony) při pracovní činnosti, zejména při obsluze technického zařízení, tak aby ohrožení člověka při tomto pracovním postupu bylo co nejmenší, tj. aby riziko při dané práci bylo přijatelné. [2]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
  2. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.


Bezpečný pracovní postup - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safe Working Procedure Gefahrloser Arbeitsablauf (m) Procédé de travail sûr (m)