Bezpečnostní dokumentace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Soubor dokumentace obsahující informace o podniku, jeho umístění a činnosti, organizaci a řídícím systému vzhledem k prevenci havárií, popis okolí podniku a životního prostředí, popis zařízení a soupis nebezpečných látek přítomných v podniku, identifikaci a analýzu rizik havárií, jejich hodnocení a preventivní opatření, opatření týkající se připravenosti na zdolávání havárií a omezování jejich následků a také mapovou dokumentaci. Určená je nejen pro vlastní řídící činnost provozovatele, ale také pro potřeby příslušných orgánů (státní dozoru, územního plánování apod.) i pro účely informování veřejnosti.

Bezpečnostní dokumentace - (Diskuse k heslu)