Bezpečnostní přestávka při práci řidiče z povolání

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Přestávka, kterou je zaměstnavatel povinný poskytnout řidiči, jestliže nepřetržitě řídil motorové vozidlo po dobu, kterou stanovují předpisy v závislosti na druhu a hmotnosti obsluhovaného vozidla. Během bezpečnostní přestávky musí řidič přerušit jízdu. Nesmí vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností kromě dozoru nad vozidlem a nákladem. Povinnost zaměstnavatele poskytnou řidičům z povolání bezpečnostní přestávku se nevztahuje na řidiče, kteří řídí vozidlo mimo pozemní komunikace při vykonávání hospodářských, lesních a melioračních prací.


Bezpečnostní přestávka při práci řidiče z povolání - (Diskuse k heslu)