Bezpečnostní program

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezpečnostní program prevence závažné havárie (jako dokument podle zákona o prevenci závažných havárií) je dokument zpracovaný provozovatelem objektu nebo zařízení, zařazeného do skupiny A, který stanoví systém řízení bezpečnosti v objektu nebo zařízení. Bezpečnostní program slouží pro prezentaci technických, řídících a provozních informací pokrývajících nebezpečí, které je přítomné existencí a provozem sledovaného objektu nebo zařízení, a jejich kontrolu pro potvrzení deklarované úrovně bezpečnosti. Dokument je zpracován na základě výsledků analýzy a hodnocení rizik. Bezpečnostní program prevence závažné havárie obsahuje tyto části:

  • základní informace o objektu nebo zařízení,
  • prezentace postupu a výsledku provedené analýzy a hodnocení rizik závažné havárie u objektu nebo zařízení zařazeného ve skupině A,
  • popis systému prevence závažné havárie včetně celkových cílů a zásad prevence závažné havárie,
  • závěrečné shrnutí.

Kapitoly jednotlivých částí jsou uvedeny ve vyhlášce č. 366/2004 Sb. o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Bezpečnostní program - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety program Sicherheitsprogramm (s) Programme de sécurité