Bezporuchovost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

1. Schopnost objektu vykonávat požadovanou funkci v daných podmínkách a v daném časovém intervalu.[1]

POZNÁMKA

Termín „reliability“ se v angličtině používá také jako ukazatel bezporuchovosti a může být též chápán jako pravděpodobnost (bezporuchového provozu).


2. Dle normy ČSN IEC 60050-192 je bezporuchovost schopnost fungovat v daných podmínkách během daného časového intervalu bez poruchy tak, jak je požadováno.

POZNÁMKA

  • POZNÁMKA 1: Doba trvání časového intervalu může být vyjádřena v jednotkách vhodných pro dotyčný objekt, jako je např. kalendářní doba, provozní cykly, ujetá vzdálenost atd., a jednotky mají být vždy jasně stanoveny.
  • POZNÁMKA 2: Mezi dané podmínky se zahrnují hlediska, která ovlivňují bezporuchovost, jako jsou režim provozu, úrovně namáhání, podmínky prostředí a údržba.
  • POZNÁMKA 3: Bezporuchovost může být kvantifikována s použitím ukazatelů definovaných v oddílu 192-05 Pojmy týkající se bezporuchovosti: ukazatele.

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2022 [cit. 2023-06-23]. 122 s. Dostupný z: https://vubp.cz/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-brezen-2022.pdf.


Bezporuchovost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Reliability Zuverlässigkeit Fiabilité