Big data

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Big daty se rozumí shromážděné datové sady, které jsou tak velké a složité, že ke zpracování vyžadují nové technologie, například umělou inteligenci. Data pocházejí z mnoha různých zdrojů. Často jsou stejného typu, ale může se jednat také o kombinaci různých typů dat. Technologie umožňují, aby data byla shromažďována velmi rychle, téměř v reálném čase, a analyzována pro získání nových poznatků. [1]

Reference

  1. EVROPSKÝ PARLAMENT. Velká data (big data): definice, výhody a výzvy. Zpravodajství [online]. Evropský parlament, aktualizováno 26-03-2021 [cit. 2021-08-18]. Dostupný z: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20210211STO97614/velka-data-big-data-definice-vyhody-a-vyzvy-infografika.[[[aip:124943]]
Big data - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Big data Große Daten Big data