Kategorie:Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Společnost 4.0

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Čtvrtá průmyslová revoluce – Industry 4.0 – Průmysl 4.0 – Společnost 4.0 - Práce 4.0 - různé názvy, termíny a označení pro zásadní civilizační celospolečenskou změnu. Naznačuje přechod do vyššího vývojového stupně společnosti na základě radikálních změn vědecko-technického rozvoje, nových objevů, inovací vyšších řádů. Označení nastupující etapy jako průmyslové revoluce („čtvrté“) vychází zejména z toho, že dochází k mimořádnému zrychlení, k radikální změně povahy výrobních faktorů, ke změně vlastního procesu tvorby nových hodnot, způsobu a formy distribuce ke konečnému uživateli.

Pojmy vyjadřující novou vizi, novou koncepci, zásadní komplexní celospolečenskou změnu s přesahem do nutné změny myšlení. Představuje novou filozofii směřující k integraci, k systémovému využívání a propojování reálného a virtuálního světa. Základy tvoří internet věcí, strojové učení, datová centra, cloudová úložiště, síťová propojení, vyvíjená umělá inteligence. Představuje nastupující další směr industrializace – od mechanizace, elektronizace, automatizace až k masivnímu rozšíření a využívání internetu, k digitalizaci a k autonomním kyberneticko-fyzikálním systémům. Jedná se o novou generaci globálních sítí v celém globálním řetězci tvorby hodnot – vertikální a horizontální integraci a propojování výrobních a distribučních systémů. Akcelerátorem změn se stala výpočetní, informační a komunikační technologie.

Očekávané přínosy a možná pozitiva nastupujících revolučních změn:

 • zvýšení produktivity a efektivity práce,
 • úspora zdrojů, nákladů, energie a času,
 • zvýšení flexibility firem, jejich výrob a distribuce,
 • optimalizace výrobních a distribučních procesů,
 • snižování negativních lidských zásahů, vlivů a selhávání (chyb) v pracovních systémech,
 • odstraňování monotónních, rutinních, fyzicky náročných a nebezpečných prací,
 • zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zvýšení kreativního obsahu vykonávané práce,
 • produkce širokého spektra modifikovaných výrobků a poskytování širokého spektra různorodých služeb konfigurovaných na základě individuálních požadavků konečných uživatelů,
 • možnost nastolení optimálního poměru a vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem (work-life-balance),
 • přináší naději na celkové zvýšení kvality lidského života.